Amianthinospy teriminin tıbbi anlamı; n. Mor renk körlüğü.