Amicrone (E) teriminin tıbbi anlamı; n. Amikron (ültramikroskop ile görülemeyen kolloid partikülü).