Amidase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Amidaz: Aminli bileşimler ve üre gibi azotlu materyelden amonyak ayrışmasını sağlayan bir enzim.