Amido teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Tek değerli bir radikal (NH2).