Amidopyrine teriminin tıbbi anlamı; n. Uzun etkili bir analjezik ve antipiritik.