Amigen teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Koyun ve domuz pankreası karşısında "digestion"a tabi tutulmuş kazein ile hazırlanmış bir protein hidrolisatı.