Amiid (E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Amid: A) Bir değerli CO, NH2 radikalini taşıyan organik bileşim. Formamide, H. CONH2, acetamide, CH3CONH2, benzamide, C6H5, CONH2: oşamide (CONH2)2 gibi. b) Amidür: NH2in bir H'i yerine bir metalin geçmesi ile meydana gelen bileşim (ammonobase). Sodamine; Sodyum amidür, NaNH2, Zincamide: Çinko amidür [Zn(NH2)2].