Amiloride teriminin tıbbi anlamı; n. Etkisi çok güçlü olmayan bir diüretik.