Amimia teriminin tıbbi anlamı; n. İşaret ve jestlerle anlatma yeteneğinin kaybolması, mimi yitimi.