Amin (E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Amin: NH3'in bir veya daha çok H atomu yerine hidrokarbon radikallerinin sokulması ile belirdiği kabul edilen bileşim. (PHyenylamine, C6H5NH2 gibi).