Amination teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bir molekül içersine amino grubu, NH2 sokulması ve amin oluşması.