Amino-Acidemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda aminoasiin bulunması, amino-asidemi.