Aminocrine teriminin tıbbi anlamı; n. Acriflavine'e benzeyen bir antiseptik.