Aminophyline teriminin tıbbi anlamı; n. Konjestif kalp yetersizliği, kardiyak ödem, astma gibi durumların tedavisinde kullanılan suda eriyen bir teofilin türevi.