Ammoniemia teriminin tıbbi anlamı; n. Üre dekompozisyonu ile ilgili olarak kanda amonyak veya amonyum karbonat bulunamsı.