Ammonium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Nişadır tuzlarında bulunan bir maden, amonyum (NH4).