Ammonolysis teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. a) Çözücü olarak amonyak kullanılan iyonik bir sistede, sulu ortamlarda görülen hidroliz karşılığı olan çözüşme olayı: Amonoliz. b) Organik bir bileşimde amonyak katılması ile bir bağın kopması: R-R'-NH3 RNH2HR. c) Bir madde (mesela yağlar)'ın basınç altında sıcak amonyak (gaz) ile işlem yapılması.