Amnesia teriminin tıbbi anlamı; n. Hafızayı kaybetme, unutkanlık, amnezi.