Amniocentesis teriminin tıbbi anlamı; n. Amnios sıvısının bulunduğu keseden dışarıya aspire edilmesi.