Amniochorial teriminin tıbbi anlamı; n. Amniyon ve koryona ait.