Amnioclepsis teriminin tıbbi anlamı; n. Amniyos sıvısının yavaş yavaş ve hissedilmez bir şekilde azalması, sızması.