Amniogenesis teriminin tıbbi anlamı; n. Amniyonun teşekkülü, amniojenez.