Amniotome teriminin tıbbi anlamı; n. Amniyonu kesme aleti.