Amniotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Amniyona uygulanan ameliyat.