Amobe teriminin tıbbi anlamı; n. Sabit şekli olmayan tek gözeli canlılar, amip.