Amphetamine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Sentetik, renksiz ve hareketli bir sıvı (C9H13N)2, H2SO4), depresyonda, parkinsonizmde e narkolepside kullanılan bir madde.