Amphi teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Çevresinde her iki tarafta, iki yönde, ikiz anlamlarını veren önek; 2. biochem. Kimyada bazı durum ve "configuration"ları anlatır.