Amphidiorthrodial Joint teriminin tıbbi anlamı; Hem amfiartroz ve hem diartroz vasıflarına sahip eklem (altçene eklemi gibi);