Amphiprotic teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Proton almak veya kaybetmek yeteneğinde olan Amfiprotik (brönsted teorisine göre proton mübadelesi bakıından su, amonyak gibi hem baz hem asit karakteri gösteren maddeler amfiprotiktir).