Amphoric Breathing teriminin tıbbi anlamı; Anforik solunum, boşluğu üfleme sesi;