Amphoric Echo teriminin tıbbi anlamı; Amforik yankı, amfor (testi) sesi.