Amphoric Respiration teriminin tıbbi anlamı; Boş bir testiye üflendiği zaman çıkan sese benzeyen solunum şekli; Amforik üfürüm, sufl.