Amphoric teriminin tıbbi anlamı; n. Kavernler üzerinde sesin yansımasından doğan sufl, amfor (test)'i sesi.