Amphoteric, Amphoterous teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Hem asit hem baz karakteri taşıyan (madde), Amfoter.