Amphotonic teriminin tıbbi anlamı; a. Amfotonik: "Vagotonya" ve "sympathicotonia" ile ilgili, her ikisine ait.