Amphtonoy teriminin tıbbi anlamı; n. Bütün sempatik sinir sistemi hipertonisi, amfotoni.