Amplexation teriminin tıbbi anlamı; n. Genişleme, büyüme (solunum sırasında göğüs; Gebelikte karın hakkında).