Amplification teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Büyültme, genişleme, vüs'at verme; 2. Mikroskopta görüş sahasının genişlemesi.