Amplitude Of Acommodation teriminin tıbbi anlamı; Uyum genişliği (vüs'ati).