Amplitude teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Oynama genişliği; 2. Kan basıncında isstolik ve diastolik basınçlar arasındaki fark; 3. Dolgunluk (nabız).