Ampullescens teriminin tıbbi anlamı; Receptaculum chyl'de göğüs kanalının genişlemiş olan kısmı.