Amputation Neuroma teriminin tıbbi anlamı; Bir kol veya bacakta amputasyondan sonra görülen nevrom;