Amussat's Operation teriminin tıbbi anlamı; Amussat ameliyesi (sun'i bir anus belirmesi amacı ile çıkan kalın barsakta yapılan kolotomi);