Amyloid Degeneration teriminin tıbbi anlamı; Amiloid dejeneresansı, lökomatoz (sürekli "suppuration" tüberküloz, frengi gibi bazı hastalıklar sonucu özellikle karaciğer, dalak ve böbreklerde amiloid "infiltration"u ve klinik bakımdan "hepatomegaly" "splenomegaly" albüminüri ve ödemlerle vasıflı derin dejeneresans hali;