Amylolysis teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Amiloliz. Seyreltik asitlerle kaynatma (hidroliz) veya mayalar tesiri ile nişasta molekülünün şekere çevrilmesi.