Amylose teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Amiloz: Nişasta granüllerinde nisbeten suda eriyen iç kısım, ki alpha-glükozidik-1.4 köprüleri arasında birleşen 300 kadar glükoz bakiyesi (glükopiranoz üniteleri)'inin meydanag etirdiği uzun bir zincir iskeleti taşır.