Amylosis teriminin tıbbi anlamı; n. Hücrelerin albüminoid dejenerasansı, amiloziz.