Amyluria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda nişasta bulunması.