Amyostasia teriminin tıbbi anlamı; n. Kaslarda görülen genel titreme hali (özellikle tabes'de görülür), amiyostazi.