Amyosthenia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İradi hareketlerin aşırı derecede gevşemesi; 2. Kas gevşekliği.